રવિવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified બુધવાર, 11 મે 2022 (14:02 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-હાથમાં ખંજવાળ આવે છે

શિષ્ય - બાબા, જમણા હાથમાં ખંજવાળ આવે છે.
બાબા-વત્સ, લક્ષ્મી આવવાની છે.
શિષ્ય - જમણા પગમાં પણ ખંજવાળ આવે છે.
બાબા - યાત્રા યોગ બની રહ્યો છે
શિષ્ય - પેટમાં પણ ખંજવાળ
છે.
બાબા - તમને સારું ભોજન મળશે
શિષ્યઃ ગરદન પર પણ ખંજવાળ આવે છે.
બાબા - દૂર ચાલ, તમને ખંજવાળની ​​બીમારી છે