1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 13 સપ્ટેમ્બર 2021 (10:59 IST)

ગુજરાતી જોકસ-સાડીમાં હોલ

ભાભી- જો આ સાડીમાં Whole હોય તો... 
સાડીના પૈસા નહી આપું 
 
દુકાનદાર- ભાભી તમે હોલ તો જોવાવો 
તમે બે સાડી ફ્રીમાં આપીશ...