શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified રવિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર 2021 (09:54 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - આંચલ ક્યાંથી લાવશે

આવનારી પેઢી માંના આંચલનો સુખ નહી મેળવશે 
કારણકે 
જીંસ પહેરતી મા આંચલ ક્યાંથી લાવશે