1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2021 (16:33 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ઓપરેશન ફેલ

એક છોકરા છોકરીથી બોલે છે