કોરોના વાયરસ JOkes

Last Updated: શુક્રવાર, 20 માર્ચ 2020 (16:18 IST)
કોરોના વાયરસ મજાક નથી, પરંતુ આપણે ભારતીય દરેક ક્ષેત્રમાં ટુચકાઓ અને જોક્સ લઈએ છીએ.
આ જ કારણ છે કે આ દિવસોમાં કોરોના સોશ્યલ મીડિયા પર છવાઇ ગઇ છે. ચાલો જોઈએ કેટલાક જોક્સ…

 
1. ચમગાદડનો સૂપ ચીન વાળા પીતા રહ્યા 
અને પરેશાન તે લોકોને 
કરી નાખ્યુ 
જે જીવન ભર પૂછ્તા રહ્યા 
કેકમાં ઈંડા તો નહી ના 

2. માની લો કે ચીનની આંખો ઓછી ખુલી છે
પરંતુ તેઓએ સમગ્ર વિશ્વની આંખો ખોલી દીધી છે.

 
3. ફોનમાં ખાંસીની આવાજથી 
આ નહી સમજ્વું 
કે જેઠજી કે સસએઆજી આવી ગયા 


આ પણ વાંચો :