ગુજરાતી જોક્સ - કોલગર્લ

Last Updated: ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2020 (19:00 IST)

બે માણસો કોલગર્લ પાસે ગયા..

પહેલો માણસ અંદર ગયો અને થોડી જ વારમાં પાછો આવીને બોલ્યો - ઘત્ત.. તેના કરતા તો મારી બાયડી સારી... !!
બીજો માણસ અંદર ગયો અને બહાર આવીને બોલ્યો - હા તુ સાચુ કહે છે, તારી બાયડી તો આના કરતા ખરેખર સારી છે.આ પણ વાંચો :