ગુજરાતી જોક્સ- સૈનિક અને સરકારી

Last Modified બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018 (17:50 IST)
સૈનિક અને સરકારી કર્મચારીમાં

શું અંતર હોય છે


સૈનિક- સર્જિકલ

સરકારી કર્મચારી- સર જી કલઆ પણ વાંચો :