1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018 (17:50 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- સૈનિક અને સરકારી

સૈનિક અને સરકારી કર્મચારીમાં 
 
શું અંતર હોય છે 
 
 
સૈનિક- સર્જિકલ 
 
સરકારી કર્મચારી- સર જી કલ