ગુજરાતી જોક્સ- શું જોઈએ ?

Last Modified શુક્રવાર, 21 ડિસેમ્બર 2018 (17:33 IST)
દુકાનદાર- શું જોઈએ?

ગ્રાહક- જી યોનિ

દુકાનદાર- શું બોલ્યું કૂતરો..

ગ્રાહક- જિયોનીનો મોબાઈલ જોઈએ છે ભાઈ... .


આ પણ વાંચો :