ગુજરાતી જોક્સ -ઘરમાં પોતું કરેલું

Last Modified રવિવાર, 6 જાન્યુઆરી 2019 (07:38 IST)
જ્યારે ઘરમાં પોતું કરેલું હોય

ત્યારે એવી રીતે પસાર થવું પડે છે

જેમ કે

પાકિસ્તાનીઓ બારૂદ પથારી દીધું હોયઆ પણ વાંચો :