ગુજરાતી જોક્સ- ફેસબુકના દીવાના

Last Modified શુક્રવાર, 25 જાન્યુઆરી 2019 (15:08 IST)
દાદાજી- આખું દિવસ આ ફેસબુકમાં બોર નહી

હોય છે તૂ આવું શું છે આમાં

પોતો- અરે દાદાજી તમે પણ આમાં તમારા
જૂના મિત્રોને શોધી શકો છો

દાદાજી- અરે એ તો બધા મારી સાથે દ્સમા ધોરણ સુધી જ

વાંચ્યા હતા

એને શું યાદ હશે

દાદા સંતપાલનો ફેસબુક અકાઉંટ બની ગયું

અદધા કલાક માં

પરશુરામ, સતપાલ રામલાલ બધાની ફ્રેંડ રીકવેસ્ટ આવી


દાદા- ખુશીથી ચમકી ગયા

પછી બોલ્યા - એ જો તો એમાં રાધા શર્મા, પૂનમ ચોરસિયા , માલતી અરોડાનું નામ છે શું
આ પણ વાંચો :