ગુજરાતી જોક્સ- પત્ની સુધી નહી જવાનું

Last Modified શુક્રવાર, 25 જાન્યુઆરી 2019 (15:13 IST)
બે ઑફીસર ઝગડી રહ્યા હતા

પહેલો - મને ખબર છે કે તૂ કોનો હુકમ માને છે

કોના ઈશારા પર ચાલે છે

બીજો- એ પત્ની સુધી નહી જવાનુ..
આ પણ વાંચો :