શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated: ગુરુવાર, 21 જાન્યુઆરી 2021 (14:17 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- પ્પ્પૂ એ ગલીના રસ્તામાં કેળાના કચરો ફેંફી નાખ્યો

એક માણ્સ ત્યાં પડી ગયો 
 
 
બધા મોહ્લ્લાના લોકો એકત્ર થઈ ગયા 
 
 
આ કચરો કોણે ફેંક્યું 
 
 
એક માણસ ગુસ્સામાં બોલ્ય્પ 
 
ફેક્યૂ હશે કોઈ કૂતરાએ 
 
પપ્પૂ એક તરફ જઈને  હસવા લાગ્યો 
 
 
કચરો મેં ફેંક્યૂ અને નામ કૂતરાના આવી ગયો.. ..