ગુજરાતી જોક્સ-મૈ ભી ચોકીદારના ચક્કરમાં તૂટી ગયા લગ્ન

Last Modified શુક્રવાર, 12 એપ્રિલ 2019 (15:51 IST)
શર્મા- દીકરીના લગ્ન નક્કી થઈ ગયા હતા કેવી રીતે તૂટી ગયા

વર્મા - શું જણાવી છોકરો તો ઈંજીનીયર છે

પણ ફેસબુક પણ નાખી દીધું હતુ

મૈ ભી ચોકીદારઆ પણ વાંચો :