સમોસા ખાવાથી શાન વધે

Last Modified મંગળવાર, 9 એપ્રિલ 2019 (11:33 IST)
સમોસા ખાવાથી શાન વધે
દાબેલી ખાવાથી દાન વધે
પાણીપુરી ખાવાથી પ્રેમ વધે
સેંડવીચ ખાવાથી સ્નેહ વધે
માવો ખવાઅથી મન વધે
પણ મારા વાલા

કાંગ્રેસને મત આપવાથી દેશમાં કઈ ના વધે...
જો ભાજપ વાળા છો તો આગળ કરો...આ પણ વાંચો :