ગુજરાતી જોક્સ- વુમનિયા જોક્સ

Last Modified સોમવાર, 15 એપ્રિલ 2019 (10:31 IST)
પત્ની- (ફોન કરીને પતિથી)- બહુ તેજ વરસાદ થઈ રહ્યું છે

ખાડા અને રસ્તા પર પાણી ભરેલો છે

તમે જયાં છો ત્યાં જ રોકાશો..

- બહાર વરસાદ માં નિકળશો નહી
કહેવુ માની લો મારું


પતિ -ઠીક છે ઠીક છે

પત્ની- પણ તમે ક્યાં છો

પતિ- મારી એક જૂની મિત્ર મળી ગઈ હતી
તેને ચા પીવડાવા ઘરે લઈ ગઈ

એકદમ સન્નાટો

બીજા જ પળ- અત્યારે કે અત્યારે જ નિકળો
ત્યાંથી અને ઘરે આવો...વરસાદ ગઈ તેલ લેવા...


આ પણ વાંચો :