ગુજરાતી જોક્સ- ચંપૂ અને બંટી

Last Modified બુધવાર, 28 ઑગસ્ટ 2019 (12:33 IST)

ચંપૂ- છોકરી અને ચામાં હમેશા કેટલા ગુણ હોવા જોઈએ!

બંટી- છોકરી અને ચામાં 6 ગુણ હોવા જોઈએ
ચંપૂ -ક્યાં ક્યાં

બંટી- તે ગરમ હોય, તેજ, રંગ યોગુ હોય, મીઠી હોય અને બે મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય અને હમેશા બેડ પર મળે


આ પણ વાંચો :