ગુજરાતી જોક્સ - નશા દરેક દુખને ભુલાવી નાખે છે

Last Modified ગુરુવાર, 31 ઑક્ટોબર 2019 (17:48 IST)
દારૂડિયો બારણા પર આવે છે
તેની પત્ની બારણું ખોલે છે
દારૂડિયો- તમે કોણ છો?
પત્ની - મને ભૂલી ગયા શું
દારૂડિયા-નશા દરેક દુખને ભુલાવી નાખે છે બેન


આ પણ વાંચો :