ગુજરાતી જોક્સ - આંચલ ક્યાંથી લાવશે

Last Modified શુક્રવાર, 1 નવેમ્બર 2019 (15:05 IST)
આવનારી પેઢી માંના આંચલનો સુખ નહી મેળવશે
કારણકે
જીંસ પહેરતી મા આંચલ ક્યાંથી લાવશે


આ પણ વાંચો :