શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020 (16:48 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ગાડી વાલા આયા

ઘર સે કચરા નિકાલ 
 
એક વાર એક ભાઈ પરણવા 
જતો હતો ત્યાં તેની એંટ્રી થાય ત્યારે 
 
ડીજે વાળાથી ભૂલથી બીજુ 
ગીત વાગી ગયું 
 
ગાડી વાલા આયા 
ઘર સે કચરા નિકાલ