ગુજરાતી જોક્સ- ગણિતનો વિદ્યાર્થી છું સાહેબ

Last Modified શુક્રવાર, 17 જાન્યુઆરી 2020 (14:19 IST)


હું ક્યારે કોઈને પ્રપોજ નહી કરતો
ગણિતનો વિદ્યાર્થી છું સાહેબ

બસ માની લું છું કે
ધારો કે..
પેલી મારી છે...


આ પણ વાંચો :