1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (12:47 IST)

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ