1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (11:30 IST)

જોક્સ -ફેસબુક પર બે પ્રકારના લોકો મળે છે

ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે 
 
એક મુલાકાત ના કાબિલ અને 
 
બીજુ મુક્કા લાતના 
કાબિક