ગુજરાતી જોક્સ- અમે તો સાધુ છે દીકરા -બાબાજીનો કમાલનો જોક્સ

Last Modified મંગળવાર, 7 જાન્યુઆરી 2020 (17:25 IST)
કાલે એક બાબાથી મળ્યુ
મે પૂછ્યું- કેમ છો બાબાજી

બાબાજી બોલ્યા- અમે તો સાધુ છે દીકરા

અમારા "રામ" અમે જેમ રાખે છે
અમે તેમજ રહીએ છે.

તમે તો સુખી છો ના દીકરા...?

મેં બોલ્યો- અમે તો સંસારી લોકો છે બાબાજી

અમારી "સીતા" અમે જેમ રાખે છે અમે તેમજ રહીએ
છે.


આ પણ વાંચો :