આવું જોક્સ કે હંસવું રોકાશે નહી

Last Modified બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020 (13:16 IST)
પપ્પૂના પગ નીળા પડી ગયા

ડાક્તર -ઝેર છે કાપવી પડશે

પગ કાપીને નકલી લગાવી નાખી

બે દિવસ પછી નકલી પગ પણ નીળા પડી ગયા

ડોક્ટર - હવે બીમારી સમજમાં આવી ગઈ

જીંસ રંગ છોડી રહી છે...આ પણ વાંચો :