1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (12:34 IST)

Jokes-કાલે રસ્તામાં શાળામાં સાથે ભણનારી છોકરી જોવાઈ

પપૂએ પૂછ્યું- તને યાદ છે અમે શાળામાં સાથે 
ભણતા હતા? 
 
છોકરીએ જવાબ આપ્યું- ભણતી તો હું હતી, 
તૂ તો મુર્ગો બનતો હતો...