ગુજરાતી જોક્સ- કઈક પૂછવું હોય તો

Last Modified રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2020 (13:42 IST)
પપ્પૂ પ્રથમ દિવસ શાળા ગયું
ટીચર- આજે તમારો શાળામાં
પ્રથમ દિવસ છે
કઈક પૂછવું હોય તો
પૂછી શકો છો
પપ્પૂ- અહીં રજાઓ
ક્યારે થી શરૂ થશે ??આ પણ વાંચો :