ગુજરાતી જોક્સ -ઘરમાં પોતું કરેલું

Last Modified સોમવાર, 5 ઑક્ટોબર 2020 (19:11 IST)
જ્યારે ઘરમાં પોતું કરેલું હોય

ત્યારે એવી રીતે પસાર થવું પડે છે

જેમ કે

પાકિસ્તાનીઓ બારૂદ પથારી દીધું હોયઆ પણ વાંચો :