ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..

Last Modified બુધવાર, 7 ઑક્ટોબર 2020 (16:44 IST)
પત્ની ક્યારે થી પૂછી રહી છું કે

તમારા જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે
કઈક કહેતા શા માટે નથી

મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..


આ પણ વાંચો :