ગુજરાતી જોક્સ- એક કૉફી કેટલાની છે?

Last Updated: ગુરુવાર, 8 ઑક્ટોબર 2020 (17:34 IST)
પઠાન- કૉફી શૉપમાં વેટરથી- એક કૉફી
કેટલાની છે?

વેટર- સર 50 રૂપિયાની
પઠાન- સામે વાળી દુકાન પર
તો 1 રૂપિયા લખ્યુ છે

વેટર- ઓય.. ધ્યાનથી વાંચ
કૉફી નહી કૉપી લખ્યુ છે

ઝેરોક્ષની દુકાન છે તે


આ પણ વાંચો :