ગુજરાતી જોકસ- પોતે જે મરજી હોય એ ચૂસો

Last Updated: બુધવાર, 30 ડિસેમ્બર 2020 (15:48 IST)
એક નાનો છોકરો
ભૂલથી

પેરેંટ્સના બેડરૂમમાં

ઘુસી ગયો
અને

ત્યાંનો નજારો જોઈ
બૂમો પાડ્તા બોલ્યો

પોતે જે મરજી હોય
એ ચૂસો છો, અને મને
અંગૂઠો ચૂસવા પર
આટલો મારો છો...


આ પણ વાંચો :