ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી

Last Modified શુક્રવાર, 1 જાન્યુઆરી 2021 (00:16 IST)
એક યુવાનની ઓછી ઉંમરમાં મૌત થઈ ગઈ

તેની મા રડતા રડતા

હે ભગવાન- તે તો અત્યારે જવાની પણ
નહી જોઈ હતી ..

પડોસની ભાભી- ના રડ કાકી

હું તેને જોવાઈ દીધી હતી....આ પણ વાંચો :