ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

Last Modified ગુરુવાર, 4 માર્ચ 2021 (20:38 IST)
એક વાર બે છોકરીઓ Whisperના પેકેટ લઈને

રસ્તાથી જઈ રહી હતી

ત્યારે બે છોકરાઓએ કમેંટ કરી

કે જો-જો છોકરીઓ બ્રેડના પેકેટ લઈ જઈ રહી છે

છોકરીએ જવાબ આપ્યું

સવારે આવી જજે બ્રેડ પર
Jam લગાવીને આપીશઆ પણ વાંચો :