1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 26 માર્ચ 2021 (18:06 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- શાળા ખુલતા જ

શાળા ખુલતા સર એ છોકરાઓ ને કહ્યું રજાઓ
 
માં કોઈ સવાલ ઉભું થયું હોય તો પૂછો. 
 
એક છોકરો ઉભા થઈને પૂછયું 
 
સર મારી પાછલા વર્ષની સેટીંગ હતી એ  
 
શાળા મૂકીને ગઈ કે અહીંયા જ છે.