1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 3 જૂન 2021 (12:17 IST)

પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે.

પહેલી- ખબર છે આપણા ગામના સરપંચ કોમામાં ચાલી ગયા 
 
બીજી- હા બેન પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે.