બુધવાર, 28 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : રવિવાર, 9 જુલાઈ 2023 (17:20 IST)

જોક્સ - ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં

ગુજરાતી જોક્સ  ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં 
 
છોકરાને- 34ની સાઈઝની ચપ્પ્લ આપો 
 
માસી પહેલા યાદ કરો શું લેવા આવ્યા છો