એક વાર બે છોકરીઓ પેકેટમાં કઈક

Last Modified બુધવાર, 22 જૂન 2022 (13:15 IST)
એક વાર બે છોકરીઓ પેકેટમાં કઈક
a(Whisper pad) 
લઈને જઈ રહી હતી ત્યારે 
પાછળ બેસેલા 
બે લવરીયા જોક્સ

પેકેટમાં શું છે બેબી 
શું બ્રેડ લઈને જાય છે શું 
છોકરીઓ- હા કાલે સવારે આવી જજે 
જેમ લગાવીને જરૂર આપીશ 


આ પણ વાંચો :