ગુજરાતી જોક્સ-ઈંજીનીયર કોલેજની છોકરીઓ

Last Modified સોમવાર, 27 જૂન 2022 (14:13 IST)
રમેશ- બકો જો હુ નારિયેળના
ઝાડ પર ચડી જાઉ તો
ઈંજીનીયર કોલેજની છોકરીઓ
જોવાઈ જશે

બકો- આ અને જો હાથ છોડી
દેશે
તો મેડિકલ કોલેજની પણ જોવાઈ જશે


આ પણ વાંચો :