શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified શુક્રવાર, 20 જાન્યુઆરી 2023 (15:28 IST)

માસ્તર - શાંતિ કોના ઘરમાં રહે છે...?

માસ્તર - શાંતિ કોના ઘરમાં રહે છે...?
,
,
પપ્પુ - એ ઘર જ્યાં પતિ-પત્ની બંને મોબાઈલ ચલાવે છે...!!!