શનિવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે Online આવવાની

"પહેલા લોકો બાલકની માં આવવાની રાહ જોતા હતા ,
અત્યારે Online  આવીની રાહ જુએ છે..
,રિશ્તા વહી સોચ નઈ 
"