સોમવાર, 11 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 14 જૂન 2023 (16:56 IST)

જોક્સ- તમે કેમ કંઈ લેતા નથી?

પત્નીએ પતિનો મોબાઈલ ચેક કર્યો 
અને તેની સામે જોઈને પૂછ્યું
- આ છગન હલવાઈ કેમ પૂછે છે 
કે તમે ખાધું કે નહીં?
 
 
દુકાનદાર- બહેન, તમે દુકાને આવો, 
દાગીના જુઓ પણ 
તમે કેમ કંઈ લેતા નથી?
 
ગ્રાહક- હંમેશા લઉ છુ 
પણ તમે ધ્યાન આપતા નથી