1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 7 જાન્યુઆરી 2022 (11:50 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- દિલ્હીવાસીઓના લગ્નમાં

એક ગામડાનો છોકરો જે નોકરી માટે દિલ્હી ગયો હતો.
તે તેના ગામમાં પાછો આવ્યો અને તેના મિત્રોને કહ્યું:
શું તમે જાણો છો કે દિલ્હીવાસીઓના લગ્નમાં જેટલી ભીડ હોય છે,
 
આટલી તો આપણા ગામમાં ખરાબ ટ્રાન્સફોર્મર રીપેર કરવામાં આવે
ત્યારે તેના કરતાં પણ વધુ ભીડ જોવા મળે છે.