સોમવાર, 11 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 26 જુલાઈ 2023 (15:49 IST)

જોક્સ- સોળ સોમવાર વ્રત

છોકરીઓ સારુ પતિ મેળવવા સોળ સોમવારનો વ્રત રાખે છે 
પણ એમના પતિને જોઈને 
લાગે છે જેમ કે 
શિવજી 
સોળ કે સોળ સોમવાર રજા ઉપર હતા