1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2023 (18:59 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.

એયરહોસ્ટેસ્ટના જમણી ચેસ્ટ પર બેચ લાગ્યું હતું  
જેના પર લખ્યું હતું શેફાલી 
 
સંતા- ખૂબ સુંદર નામ છે 
 
એયરહોસ્ટેસ્ટ - thanks 
 
સંતા- બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.  
  
 
Edited By-Monica Sahu