શનિવાર, 2 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2022 (16:03 IST)

Jokes- સારુ પતિ મેળવવા સોળ સોમવારનો વ્રત રાખે છે

છોકરીઓ સારુ પતિ મેળવવા સોળ સોમવારનો વ્રત રાખે છે 
પણ એમના પતિને જોઈને 
લાગે છે જેમ કે 
શિવજી 
સોળ કે સોળ સોમવાર રજા ઉપર હતા