જોક્સ- સોળ સોમવાર વ્રત

Last Modified સોમવાર, 27 જૂન 2022 (14:07 IST)
છોકરીઓ સારુ પતિ મેળવવા સોળ સોમવારનો વ્રત રાખે છે
પણ એમના પતિને જોઈને
લાગે છે જેમ કે
શિવજી
સોળ કે રજા ઉપર હતા


આ પણ વાંચો :