વરસાદથી મુંબઈમાં ત્રાહિમામ, 24 કલાકમાં 283 એમએમ વરસાદ, 48 કલાકમાં હાલત વધુ બગડી શકે છે (જુઓ ફોટા)


આ પણ વાંચો :