નેટવર્ક

વેબ દુનિયા|

એક વખત ંતાજી ઘરની બહાર નીકળીને થોડા જ આગળ ગયા, અને એક કુતરો તેની બરાબરનો પાછળ જ આવી રહ્યો હતો. સંતાજી જ્યા જાય ત્યાં આ કૂતરુ પાછળ પાછળ:. . સંતાજીએ વિચાર્યુ કે મારા મોબાઇલમા સિમકાર્ડતો એરટેલનુ છે, તો પછી આ વોડાફોનનુ કેમ બતાવે છે ?


આ પણ વાંચો :