આંખોની કારીગરી

વેબ દુનિયા|

તમારી કામણગીરી આંખોની કમાલ તો સાંભળો જરા
દિલમાં ધૂસીને પોતાની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી દીધી


આ પણ વાંચો :