ગુજરાતી રોમાંટિક શાયરી - એકબીજા વગર

ભીકા શર્મા|
P.R

મંદિર જેમ સૂના લાગે ધજા વગર

પ્રેમમાં પણ મજા નથી સજા વગર

મલમની કોઈ કિમંત નથી ઈજા વગર

હજુ સુધી કોઈ જીવ્યુ નથીઆ પણ વાંચો :