ગુજરાતી શાયરી.

friendship day 600
Last Modified શુક્રવાર, 22 ઑગસ્ટ 2014 (18:07 IST)


જીંદગી
મોહતાજ


નથી મંજિલોની;

સમય દર મંજિલ

બતાવી દે છે;


મરતા નહી કોઈ

કોઈથી જુદા થઈને


સમય બધાનેસીખાવી દે છે
.....


આ પણ વાંચો :